Polityka prywatności sklepu internetowego tutajcoffee.pl

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego Tutaj Opole, prowadzonego pod adresem tutajcoffee.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Tutaj Opole Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Opolu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 31, NIP: 7543356420, REGON: 52417309000000.

2. Cele przetwarzania danych

2.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień, obsługi klienta oraz marketingu bezpośredniego, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia i świadczenia usług przez sklep.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

3.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie zgody Klienta oraz w celu wykonania umowy sprzedaży.

4. Rodzaje przetwarzanych danych

4.1. Sklep gromadzi dane osobowe Klientów, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.

4.2. Sklep może także zbierać informacje nieosobowe, takie jak adres IP, rodzaj używanego przeglądarki, czas korzystania ze strony.

5. Prawa Klienta

5.1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

5.2. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Sklep podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją czy zniszczeniem.

6.2. Sklep nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia (np. dostawcy usług kurierskich).

7. Cookies

7.1. Sklep używa plików cookies w celu zbierania informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

7.2. Klient może zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki.

8. Zmiany w polityce prywatności

8.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Aktualna wersja polityki jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.

9. Kontakt

9.1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może kontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: kontakt@tutajcoffee.pl.

Scroll to Top